วิธีการสร้างบ้านในงบประมาณ เพื่อบ้านสวยคุ้มค่าโดนใจ

รับเหมาสร้างบ้าน

บ้านหนึ่งในความใฝ่ฝันและปลายทางชีวิตของหลาย ๆ ท่าน การสร้างบ้านนั้นก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงซึ่งมีความหลากหลายทั้งความสวยงาม สถานที่ตั้ง ความคงทนถาวร และ ที่สำคัญคือเรื่องของงบประมาณในการสร้างบ้านนั่นเอง และ ในบทความนี้เราจะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกันกับวิธีการสร้างบ้านในงบประมาณ

เคล็ดลับการคำนวณงบประมาณในการสร้างบ้านเราขอเริ่มการคำนวณราคาสร้างบ้านจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คุณต้องจ่าย รวมถึงสัดส่วนคร่าว ๆ ในการสร้างบ้าน ซึ่งมีดังนี้

1.งานโครงสร้างหลัก

บ้านในงบประมาณที่สวยงามจะมีสัดส่วนของงานโครงสร้างหลักเป็นตัวกำหนดงบประมาณโดยรวมเลยก็ว่าได้ เพราะสัดส่วนของงานโครงสร้างหลักนี้มีสัดส่วนอยู่ที่ 60 – 70 % ซึ่งงานโครงสร้างหลักนี้ก็จะรวมตั้งแต่งานโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงระบบสาธารณูปโภคอย่างค่าเดินสายไฟ หรือ สุขาภิบาลอื่น ๆ

2.งานตกแต่งภายใน

ส่วนนี้แบ่งเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 20 – 25 % ส่วนนี้จะเป็นส่วนของความสวยงาม และ การแบ่งสัดส่วนใช้สอยในทุกตารางนิ้วของบ้าน

3.งานดำเนินการทางราชการ

เป็นส่วนที่หลาย ๆ ท่านมักมองข้าม หรือ คิดไม่ถึง แต่ทุกบ้านย่อมต้องมีค่างานดำเนินการทางราชการ ซึ่งก็รวมทั้งค่าดำเนินการขอเลขที่บ้าน ค่าดำเนินการเดินน้ำประปา และ ค่าดำเนินการเดินไฟ ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณสร้างบ้านที่ 0.5 %
เคล็ดลับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน

สร้างบ้านแบบใหม่
วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านมีดังนี้

1.ใส่ใจรากฐาน

ฐานของบ้านก็คือพื้นบ้านในแต่ละชั้น ซึ่งทุกท่านควรใส่ใจกับส่วนนี้ เพื่อลดอัตราการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นจากการทรุดตัวของฐานบ้านในอนาคต

2.ใส่ใจการออกแบบภายใน

การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในบ้านเป็นอีกจุดที่ช่วยคุมงบประมาณได้เป็นอย่างดี แถมช่วยเพิ่มความคุ้มค่าของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านด้วย

3.ใส่ใจการออกแบบภายนอก

ที่จะช่วยลดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายการตกแต่งเกินจำเป็นได้

4.เลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่าและเท่าที่จำเป็น

การเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้านนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกถึงอายุการใช้งานของบ้านหนึ่งหลังกันเลย และการเลือกวัสดุนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของที่ตั้งของบ้านด้วย รวมไปถึงควรเลือกใช้คุณภาพของวัสดุเท่าที่จำเป็น ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านต้องปรึกษากับทั้งวิศวกรและสถาปนิก

ความสวยงามของบ้านอาจจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ทุกท่านสามารถสัมผัสหรือประจักษ์ได้ด้วยการมองเห็น แต่การสร้างบ้านหนึ่งหลังนั้น เจ้าของบ้านก็ต้องคำนึงถึงการวางแผนงบประมาณสร้างบ้านเพื่อให้คุณได้บ้านที่ในงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สวยคุ้มค่า โดนใจ มีคุณภาพ ซึ่งทุกท่านสามารถใช้เคล็ดลับวิธีการสร้างบ้านในงบประมาณได้จากบทความข้างต้นกันเลย